Fundacja Kukuryku wraz ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu serdecznie zaprasza na Edukacyjno – Integracyjny Piknik Graffiti, który odbędzie się w piątek 30.09.2016 r., na terenie PZ nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach.

 

Wydarzenie to ma na celu:
– podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie typów i przyczyn niepełnosprawności oraz form pomocy,
– rozwój empatii, więzi społecznych wśród mieszkańców poprzez działania z wykorzystaniem graffiti.