15 lutego Fundacja Kukuryku przeprowadziła zajęcia  ewaluacyjne programu –  „Zakupy Bez barier”. Tym razem odbyły się one w sklepach na terenie Kęt,  gdzie zamontowane zostały dzwonki przywołujące ekspedientów. Dzwonki te to praktyczny sposób na skrócenie czasu robienia zakupów oraz pomoc dla osób z niepełnosprawnością jak również osób starszych.

Tym razem uczestnicy projektu „Zakupu bez barier” wzięli udział w zajęciach w terenie. Dwie grupy testujących – osób z różnymi typami niepełnosprawności odwiedziło sklepy gdzie zamontowano dzwonki.  Zajęcia miały na celu sprawdzenie jak przebiega proces zakupu towarów, ile wynosi czas oczekiwania na sprzedawcę, jaki jest stopień wiedzy ekspedientów na temat pomocy osobom niepełnosprawnym i  starszym. Zwrócono także uwagę na zachowanie innych klientów sklepu wobec osób niepełnosprawnych. Spostrzeżenia, uwagi i wnioski będą rozpatrywane na kolejnych zajęciach.

 

Fotorelacja:

fot. Martyna Smolarek