23 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu miał miejsce bal karnawałowy dla dzieci niepełnosprawnych. Uczestniczyli w nim nie tylko uczniowie z Sułkowic, ale również dzieci z zaprzyjaźnionych szkół w Czańcu i Porąbce. Fundacja Kukuryku także dostała zaproszenie na to spotkanie.