Edukacyjno – Integracyjny Piknik Graffiti.
Organizator Fundacja Kukuryku.
Projekt zrealizowany ze środków Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
Partnerzy projektu: Gmina Kęty, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach, Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych im. M. Kopernika w Kętach, Dom Kultury w Kętach.
Patroni medialni: TVK HD, Fakty Oświęcim, Info Kęty, serwis informacyjny Nowa Wieś w Gminie Kęty
Wystąpili: Kamil Adamus, Zespół Ostatni w Raju, Forest Boys, wolontariusze Fundacji Kukuryku, uczestnicy pikniku.