Do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze daleko a w Fundacji Kukuryku już zapanowała świąteczna atmosfera a to za sprawą warsztatów plastycznych zorganizowanych 7.09.2016 r. Tematem przewodnim spotkania były kartki świąteczne.