W niedzielę 9 kwietnia na kęckim Rynku odbył się Jarmark Wielkanocny. Fundacja Kukuryku brała w nim aktywny udział.