Fundacja Kukuryku zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie darowizny na realizację Integracyjnych Warsztatów Artystycznych dla osób niepełnosprawnych. Liczy się każda złotówka.