W styczny 2018 roku Fundacja Kukuryku przystąpiła do realizacji spotkań wzmacniająco – ewaluacyjnych w ramach trzeciego etapu programu „Zakupy Bez barier”.

Tym razem uczestnicy projektu „Zakupu bez barier”,wzięli udział w warsztatach z emisji głosu. Zajęcia miały na celu wzmocnienie pewności siebie w kontaktach społecznych. Naukę głośnego, wyraźnego sposobu mówienia i wyrażania swoich potrzeb. Naukę świadomego używania swojego głosu w określonych sytuacjach w tym przy dokonywaniu zakupów. Celem szkolenia była także eliminacja złych nawyków, które mogą stwarzać problemy z głosem i osłabiać przekaz.

 

Fotorelacja:

fot. Martyna Smolarek