W styczny 2018 roku Fundacja Kukuryku przystąpiła do realizacji spotkań wzmacniająco – ewaluacyjnych w ramach trzeciego etapu programu „Zakupy Bez barier”.

 

 

Fotorelacja: