Fundacja Kukuryku zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie darowizny na realizację Integracyjnych Warsztatów Artystycznych dla osób niepełnosprawnych. Liczy się każda złotówka.

Wpłat można dokonywać na konto fundacji:

54 1050 1070 1000 0090 3055 0439 (bank ING)
Fundacja Kukuryku
ul. Świętokrzyska 54
32-650 Kęty
Tytułem przelewu: warsztaty

Naszym celem jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie przez ergoterapię, socjoterapię, arteterapię, hortiterapię. Osoby biorące udział w zajęciach mogą realizować swoje pasje, rozwijać nowe umiejętności, budować poczucie wartości własnej i sensu życia a jednocześnie usprawniać swoje ciało i zdolności manualne. Aktywne spędzanie czasu dodaje naszym podopiecznym sił do walki z chorobami. Warsztaty są dostosowane do potrzeb i możliwości wszystkich uczestników, którzy na zajęciach mogą tworzyć swoje prace zgodnie z upodobaniami. Tak powstają piękne obrazy i przedmioty sztuki użytkowej. Aby warsztaty mogły odbywać się raz w tygodniu potrzebne jest wsparcie finansowe. Przeznaczymy je na zakup materiałów wykorzystywanych podczas warsztatów i opłacenie osoby prowadzącej zajęcia.