Przedsiębiorco, chcesz, aby Twoja firma wyróżniała się na rynku i cieszyła ogólnym szacunkiem? Chcesz, aby Twoi pracownicy czuli satysfakcję i dumę, że mogą w niej pracować? Chcesz zrobić coś dobrego dla innych, sam czerpiąc z tego korzyści? Nic prostszego! Wystarczy, że wdrożysz w życie współczesną koncepcję biznesu zwaną CRS!

CZYM JEST CRS

To Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility) – koncepcja, która na początku XXI wieku zadomowiła się na dobre w naszym kraju, głównie dzięki nowym inwestorom zagranicznym. To idea, według której firmy w swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczności lokalnej i środowiska. Takie działanie traktowane jest nie, jako koszt, lecz jako inwestycja zwiększająca konkurencyjność i szansę na powodzenie firmy w długim okresie czasu. To odpowiedzialność firmy za jej wpływ na społeczeństwo, którego sama jest nieodłącznym elementem

JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZE SOBĄ CRS?

Jest wiele firm, które zastanawiają się: „co my z tego będziemy mieli?”. Odpowiedź na to pytanie jest prosta: CRS to niezliczona ilość korzyści, które wpłyną pozytywnie na cały obszar działalności firmy. Zacząć należy od jej podstawy, czyli pracowników. Firma przyczyniając się do poprawy środowiska lokalnego sprawia, że pracownicy będą myśleli o niej z większym szacunkiem i chętniej będą się z nią identyfikować. Dodatkowo dużą popularnością cieszy się wolontariat pracowniczy, który wspiera ich rozwój i zacieśnia więzi między nimi. Zadowolenie i satysfakcja pracowników skutkuje myśleniem o firmie z uznaniem, a praca w zgranej grupie – większą efektywnością. Kolejną korzyścią jest zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku, co jest skutkiem kształtowania pozytywnego wizerunku choćby wśród społeczności lokalnej. Wychodząc naprzeciw jej oczekiwaniom spotykamy się z przychylnością mieszkańców i władz samorządowych. Ogólny wzrost reputacji danej firmy równa się ze wzrostem zainteresowania ze strony inwestorów. Firma, która ma dobre relacje z otoczeniem, czyli jest wiarygodna społecznie, jest zarówno wiarygodna finansowo. Do korzyści zaliczyć należy również szacunek konsumentów – dobry wizerunek firmy łączy się ze wzrostem zaufania do jej działalności. Prostym przykładem podsumowującym te korzyści jest fakt, że konsument mając do wyboru te same usługi dwóch różnych firm, w podobnych cenach, wybierze usługi tej, która prowadzi biznes odpowiedzialny społecznie, gdyż zauważa podwójny zysk dla siebie: jakość usług oraz dodatkowy zysk w postaci profitów płynących z działalności CSR danej firmy.

NAWIĄŻ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ!

CRS jest dla każdego. To nie tylko ogólnopolskie kampanie medialne, promujące postawy prospołeczne. CSR to również działania w środowisku lokalnym, gdyż sukces tych „małych” inicjatyw uzależniony jest od pozyskania do współpracy partnerów zewnętrznych i prowadzi do „wielkich” efektów. Fundacja Kukuryku z chęcią nawiąże współpracę z firmami odpowiedzialnymi społecznie, dla których ważne jest niesienie pomocy potrzebującym osobom. Twoja firma wykształtuje swój pozytywny wizerunek, a Fundacja będzie w stanie zrealizować swoje projekty i założenia. Fundacja Kukuryku stwarza Państwu możliwość połączenia swoich celów biznesowych z działalnością charytatywną. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą organizacją, prosimy o kontakt. Wspólnie określimy działania korzystne dla obu stron.

Spraw, aby twoją firmę postrzegano, jako solidny podmiot, wrażliwy na potrzeby otoczenia!

Opracowanie: Magdalena Janosz dla Fundacji Kukuryku