W sobotę 6.06.2015 Fundacja Kukuryku wzięła udział w Pikniku Rodzinnym – „Poznaj Swojego Sąsiada” w Kętach, zorganizowanym przez Gminę Kęty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach.