O dobroczynnym działaniu takich zajęć nie trzeba nikogo przekonywać. Hipoterapia jako forma wspomagająca tradycyjną terapię daje wyśmienite rezultaty. Dobroczynnie wpływa na sferę ruchową, psychiczną i emocjonalną.
U dzieci wskazaniem do hipoterapii są zaburzenia rozwojowe takie jak:
(chociaż nie w każdym przypadku zajęcia takie są możliwe do zrealizowania).
mózgowe porażenie dziecięce, choroby mięśni, choroby i zaburzenia psychiczne, dzieci niewidome i niedowidzące, wady postawy, stany po amputacji kończyn, wady rozwojowe kończyn, zespoły genetyczne, autyzm, zaburzenia emocjonalne; upośledzenia umysłowe, aspołeczność, opóźnienia psychoruchowe.
Przedstawiamy kolejną fotorelację z zajęć hipoterapii.