15 marca 2016 Fundacja Kukuryku na zaproszenie Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej wzięła udział w Targach Organizacji Pozarządowych. Impreza została zorganizowanych w ramach Dnia Młodego Obywatela, na terenie PZ nr 11 Szkół ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach.

Wydarzenie to zrealizowane zostało jako projekt Coaching Obywatelski. Jego celem jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kreowanie świadomych i przygotowanych do czynnego udziału w życiu publicznym młodych obywateli.

Podczas Dnia Młodego Obywatela zaprezentowano projekty inicjatyw obywatelskich przygotowanych przez uczniów podczas I etapu czyli warsztatów, następnie odbyła sie Debata Oksfordzka z udziałem uczniów liceum. Była również możliwość spotkania z przedstawicielem administracji publicznej. Mogliśmy także wysłuchać prelekcji na temat roli partycypacji społecznej.

Całość programu zakończyły targi lokalnych organizacji pozarządowych, w których również mieliśmy przyjemność aktywnie uczestniczyć. Fundacja Kukuryku podczas prezentacji, przedstawiła uczniom i uczennicom LO dotychczasowe osiągnięcia, plany na przyszłość oraz propozycje udziału uczniów LO w działaniach fundacji.

Wysłuchała również pomysłów młodzieży o działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to realizacją wspólnych programów. Młodzież wykazała także duże zainteresowanie tematyką rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością oraz pracą wolontariacką w fundacji.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie i miłe przyjęcie, możliwość bezpośredniego dialogu z Młodymi Obywatelami. Każde z takich doświadczeń ubogaca naszą wiedzę na temat potrzeb i możliwości działań na rzecz lokalnej społeczności w tym osób niepełnosprawnych.