Dnia 4.12.2017 roku w Domu Kultury w Kętach odbyła się Gala Wolontariatu, zorganizowana przez Fundację Kukuryku w ramach Centrum Wolontariatu w Kętach.

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego powitania gości przez koordynatorkę wolontariuszy z Centrum Wolontariatu w Kętach. Podczas gali padły słowa podziękowań dla wolontariuszy współpracujących z fundacją oraz zostały rozdane świadectwa ukończenia szkoleń organizowanych w Centrum Wolontariatu. Zebranym gościom została przybliżona tematyka spotkań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych w szkołach na terenie Gminy Kęty a także szkoleń, w których uczestniczyła młodzież od września br. Szkolenia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem; zgłosiło się i ukończyło szkolenia 60 osób.

Podczas gali zaprezentowano spot video promujący ideę wolontariatu a w części artystycznej udział wzięli uzdolnieni uczniowie grupy muzycznej ze szkoły nr 9 im. M. Dąbrowskiej w Kętach oraz wolontariusze fundacji. Na zakończenie zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.

Fundacja dziękuje wolontariuszom za wkład w realizację Gali Wolontariatu.

Projekt Centrum Wolontariatu w Kętach zrealizowany został przez Fundację Kukuryku  ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz we współpracy z Urzędem Gminy Kęty. Szczególne podziękowania fundacja składa dla Zarządu Dzielnicy Stare Miasto w Kętach za ufundowanie upominków książkowych dla wolontariuszy.

Honorowy patronat nad Galą objął burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar.

Fotorelacja: