Fundacja Kukuryku dziękuje wszystkim za udział w zajęciach arteterapii. Panu Marianowi Foldze, podopiecznym PŚDS w Kętach, pani dyrektor za udostępnienie pomieszczeń i personelowi za cierpliwość i pomoc.